Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Antallet af morgentrætte skolebørn er steget voldsomt

(27. maj) Mere end tre ud af fire skoleelever i 11-15-årsalderen er trætte om morgenen, når de skal i skole.

Det fremgår af Skolebørnsundersøgelsen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det svarer til cirka 78 procent, hvilket er mere end en fordobling siden 1988, hvor andelen var omkring 31 procent.

Studier viser, morgentræthed blandt børn hænger ofte sammen med helbredsproblemer, smerter, ringe mental sundhed, svage sociale relationer og problemer i skolen.

Læs mere

 

Rygning og alkohol giver stor ulighed i dødelighed

(20. maj) Danske mænd med en kort uddannelse lever seks år kortere i forhold til mænd med en lang uddannelse. Samtidig får kortuddannede danske kvinder i gennemsnit 4,5 år færre på jorden end deres højtuddannede medsøstre.

Den markante forskel i dødeligheden skyldes primært cigaretter og alkohol. Det fremgår af en undersøgelse, der netop er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Undersøgelsen er fra Statens Institut for Folkesundhed, der har belyst uligheden i dødelig i Danmark i perioden 2005-2009.

Læs mere

 

Religiøse danskere rammes sjældnere af hjertekarsygdomme end andre danskere

(13. maj) Danske adventister og baptister får langt sjældnere en blodprop i hjertet, hjertesvigt eller andre hjertekarsygdomme sammenlignet med resten af befolkningen. 

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Kræftens Bekæmpelse.  

I studiet har man siden 1977 fulgt over 6.500 medlemmer af de to kristne trossamfund, Syvende Dags Adventistkirken og Baptistkirken, blandt andet for at undersøge, i hvilket omfang medlemmerne er registreret i de nationale registre for hjertekarsygdomme.  

Ifølge studiet bliver medlemmerne ikke nær så ofte ramt af hjertekarsygdomme som andre danskere. For eksempel er der 18 procent færre tilfælde af hjertesvigt blandt adventisterne og 24 procent færre tilfælde blandt baptisterne sammenlignet med den øvrige del af befolkningen.

Læs mere 

 

Flere helt unge grønlændere begår selvmord

(6. maj) Grønland har en af verdens højeste selvmordsrater, og i mange årtier har det især været de unge grønlændere i aldersgruppen 20-24 år, der vælger at tage deres eget liv.

Sådan er det stadig, men nu er der flere unge, der begår selvmord, inden de fylder 20 år.  

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der forsker i den grønlandske befolknings sundhedsstilstand.

Studiet er netop publiceret i et internationalt tidsskrift og viser, at andelen af personer under 20 år, der begår selvmord, er vokset væsentligt i perioden 1970-2011.

Sammenligner man med Danmark, begås langt de fleste selvmord her af ældre personer. Selvmord blandt unge under 20 år forekommer kun sjældent.

Læs mere

 

Fortrolighed med forældre hjælper mod ensomhed

(22. april) Manglende fortrolighed til ens forældre hænger sammen med følelsen af ensomhed blandt skolebørn i alderen 11 til 15 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Ifølge undersøgelsen er risikoen for at føle sig ensom cirka fire gange så stor blandt de 11-årige, som har svært ved at tale fortroligt med deres forældre, sammenlignet med de 11-årige, som har et fortroligt forhold til deres forældre.

Læs mere

 

Indvandrere får op til tre gange så ofte en hjertesygdom sammenlignet med etniske danskere

(28. april) Herboende indvandrere, der er familiesammenførte eller flygtninge, får op til tre gange så ofte blodprop i hjertet eller hjertekrampe sammenlignet med etniske danskere. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed og Aarhus Universitet.

Ifølge studiet er det især indvandrere fra Mellemøsten, Nordafrika, Østeuropa og Centralasien, der er særligt udsat for såkaldt iskæmiske hjertesygdomme. For eksempel får irakiske indvandrere lidt over dobbelt så ofte en hjertesygdom i forhold til etniske danskere, mens indvandrere fra Tyrkiet rammes over halvanden gang så ofte.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten