Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Ph.d.-forsvar om effektevaluering af en indsats rettet mod fælleskaber på erhvervsskoler

(24. okt.) Susan Andersen forsvarer sin ph.d.-afhandling den 1. november ved Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed.

I afhandlingen har Susan Andersen evalueret effekten af interventionen "Trivsel, Fællesskab & Faglighed", hvis mål var at skabe bedre rammer for at udvikle sociale relationer på erhvervsskolerne. En konklusion i afhandlingen er, at indsatsen medførte at færre elever droppede ud af deres uddannelse, hvilke skyldtes at eleverne fik en større tilknytning til skolen.

Susan Andersen har også undersøgt om man kunne erstatte rygefællesskaber med sociale tiltag såsom hyggelige områder med bordfodbold, og dermed få færre daglige rygere på skolen. Konklusionen var her, at det ikke lykkedes. Til gengæld var der færre lejlighedsvise rygere, der blev daglige rygere i løbet af deres uddannelse.

Se mere her

 

Det er en myte, at grønlændere er beskyttet mod hjertekarsygdomme

(12. okt.) I årtier har man troet, at grønlændere var særligt beskyttet mod hjertekarsygdomme muligvis på grund af den traditionelle kost, der er rig på fiskeolie.

Men faktum er, at grønlændere har lige så mange risici for at udvikle hjertekarsygdomme som alle andre.
Det fremgår af et studie fra Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Læs mere 

 

Hver femte er vokset op i et hjem, hvor der blev drukket for meget

(5. okt.) Næsten 20 procent af alle voksne danskere har som barn eller teenager boet sammen med en person, der drak for meget alkohol.

Det svarer til, at omkring 660.000 personer har barndomsminder om for meget alkohol i hjemmet.

Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet for Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelsen er netop blev udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere 

 

Langt færre elever ryger, hvis skolen gør en særlig indsats

(28. sept.) Rygeregler, røgfri kontrakter med forældrene og undervisning om rygning og tobak.

Sådan lyder de tre fokusområder i en særlig rygeindsats ved navn X:IT, der har vist sig at være god til at forebygge rygning blandt elever i 7. og 8. klasse.

Ifølge et studie fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har de folkeskoler, der følger indsatsen, langt større held med at forebygge rygning blandt eleverne i forhold skoler uden denne indsats.

Læs mere

 

Fællesskaber kan forhindre rygere, der ryger af og til, i at blive dagligrygere

(21. sept.) Hvis erhvervsskoler gør en indsats for at styrke fællesskabet og de sociale relationer blandt eleverne, kan de forhindre, at de elever, der ryger lejlighedsvist, begynder at ryge dagligt.

Det viser et studie fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet er netop publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Social Science & Medicine.

I studiet deltog 5.794 elever, der lige var begyndt på ti af landets største erhvervsskoler.

Læs mere

 

Hjerteklappatienter, der er fysisk aktive, lever længere

(14. sept.) Fysisk aktivitet er afgørende for, hvor længe man lever efter en hjerteklapoperation.

Det er konklusionen af et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Studiet er netop offentliggjort i det velansete internationale tidsskrift Heart.

Studiet viser, at de patienter, der er fysisk aktive efter en hjerteklapoperation, har langt større chance for at overleve end de patienter, der ikke er fysisk aktive efter operationen. 

Læs mere

 

Ny rapport om sygdomsbyrden i Danmark med risikofaktorer

(12. sept.) Rygning er den største dræber herhjemme, men også en inaktiv livsstil er farlig. 

Det viser en ny omfattende rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Rapportens titel er "Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer", og her kan man læse om de risikofaktorer, der belaster danskerne og det danske samfund med sygdom, indlæggelser og lægebesøg.

Rapporten viser eksempelvis, at rygning hvert år slår 13.600 danskere ihjel, når andre risikofaktorer som kost, alkohol og inaktivitet er fraregnet.

Fysisk inaktivitet kommer isoleret set ind på andenpladsen med 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten