Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Gode erfaringer med samarbejde om palliation

(29. jan.) Højere kvalitet, smidigere palliative forløb og bedre tværfagligt samarbejde. 

Det er nogle af de forbedringer, som et plejepersonale i Odsherred Kommune oplever efter et projekt, der skulle styrke det tværsektorielle samarbejde for palliativ indsats.

Det fremgår af en rapport, som PAVI ved Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet.

PAVI har i rapporten evalueret Projekt Palliation i Odsherred Kommune, der handler om en ny samarbejdsmodel, hvor bl.a. en praktiserende læge og en hospitalslæge blev fast tilknyttet til en institution med særlige palliative tilbud.

Formålet med projektet var at forbedre den palliative indsats til mennesker med livstruende sygdomme.

Læs mere

 

Danskerne vælger ofte en alternativ behandling

(28. jan.) Danskerne søger ofte hjælp hos behandlere uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Inden for det seneste år har 27 procent af den voksne befolkning modtaget én eller flere former for alternativ behandling, såsom akupunktur, zoneterapi, homøopati og healing. Det svarer til omkring 1,2 mio. danskere.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her har 13.797 danskere i 2013 svaret på spørgsmål om alternativ behandling. 

Læs mere

 

Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet

(22. jan.) Talrige undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for en lang række helbredsproblemer og psykiatriske lidelser. Nu viser et stort dansk videnskabeligt studie, at fysisk aktivitet også kan kædes sammen med risikoen for at udvikle alkoholproblemer.

Studiet er foretaget af forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Alcohol and Alcoholism. Her konkluderer forskerne, at en inaktiv livsstil er forbundet med op til to gange så høj risiko for at udvikle alkoholproblemer senere i livet.

Læs mere

 

Kommunerne er glade for forebyggelsespakkerne

(14. jan.) Kommunerne er positive over for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og de arbejder i stigende grad med at implementere dem.

Samtidig lægger kommunerne et stort arbejde i at vurdere, hvorvidt deres forebyggelsesindsatser lever op til de faglige anbefalinger i pakkerne.

Det fremgår af ny rapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Centret har for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse undersøgt, hvordan det går med implementeringen af forebyggelsespakkerne, samt hvordan kommunerne generelt forholder sig til pakkerne.

Læs mere

 

Ministerbesøg fra Grønland

(8. jan.) Den grønlandske minister for sundhed og nordiske anliggender, Doris Jakobsen, har netop været på besøg på PAVI. PAVI står for Videncenter for Rehabilitering og Palliation og er forankret på Statens Institut for Folkesundhed. Ministeren var på besøg for at høre mere om de danske erfaringer inden for palliation med fokus på udvikling af uddannelsesområdet.

Læs mere

 

Markant flere kvinder end mænd er nedtrykte

(7. jan.) Der er store kønsforskelle, når det handler om danskernes psykiske trivsel. Kvinderne har langt mere ondt i sjælen, end mændene har.
For eksempel lider dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd af nervøsitet, ængstelse og uro. Samtidig er markant flere kvinder – i alle aldersgrupper – mere deprimerede eller ulykkelige sammenlignet med mænd.
Det fremgår af et nyt omfattende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Studiet belyser kønsforskelle i danskernes sundhed og trivsel. I alt har 160.000 danskere svaret på spørgsmål om, hvordan de har oplevet deres psykiske trivsel inden for de seneste 14 dage.
Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten