Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Unge drikker mindre alkohol end tidligere

(19. nov.) Forbruget af alkohol blandt de helt unge er faldet markant i de senere år.  

Det viser den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Det er især de helt unge, de 11-årige, der drikker mindre. I dag er der markant færre 11-årige, der har prøvet at drikke alkohol, sammenlignet med første gang, man målte alkoholforbruget i 1984.

Også blandt de 13-årige og 15-årige er der sket et fald.

Læs mere

 

Forskel på mænd og kvinder

(14. nov.) Der er flere mænd end kvinder, der ryger hver dag. Til gengæld er der flere kvinder, der angiver, at de har dårligere helbred og trivsel end mænd.

Disse forskelle på mænd og kvinder fremgår af en ny rapport, Sundhed og Trivsel i et kønsperspektiv. Rapporten belyser forskelle i sundhedstilstanden mellem mænd og kvinder med fokus på tre hovedtemaer: Helbred og trivsel, sundhedsadfærd og vægt samt sociale relationer.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Ministeret skal bruge rapportens analyser til at arbejde med ligestilling i sundhed i kommunerne.

Læs rapporten

 

Seminar om arkitektur og lindring

(13. nov.) Arkitekturen i det danske sundhedsvæsen gennemgår i disse år store forandringer med etableringen af sundhedshuse, supersygehuse, nye plejehjem, hospicer, kræftrådgivninger og meget andet.

Men hvad skal der til for at patienter, personale og pårørende trives i arkitekturen? Hvordan imødekommes brugerne i de mange forskellige typer arkitektur? Og hvad er succeskriterierne for helende og lindrende arkitektur?

Det er nogle af de spørgsmål, som er på dagsordenen, når PAVI holder seminar den 26. november.

PAVI står for Videncenter for Rehabilitering og Palliation og er et videnscenter på Statens Institut for Folkesundhed.

Læs om arrangementet

 

Langtidssyge har oftere seksuelle problemer

(12. nov.) Danskere med kroniske sygdomme såsom diabetes, depression eller hjertekarsygdom har oftere seksuelle problemer end resten af befolkningen. 

Det er især kvinderne, der har problemer med sexlivet.

Omkring hver femte kvinde (21 procent) med en kronisk sygdom oplever seksuelle problemer, mens det kun gælder for 14 procent blandt kvinder uden kronisk sygdom.

Blandt mænd med en kronisk sygdom er det lidt 13 procent, der oplever seksuelle problemer. Det er næsten dobbelt så mange sammenlignet med mænd uden en kronisk sygdom

Tallene fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Læs mere

 

SIF-forsker får 5 mio. til mental sundhed

(7. nov.) Vibeke Koushede, forsker på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, har netop modtaget fem millioner kroner.

Pengene kommer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og skal bruges til at sætte mental sundhed på dagsorden herhjemme – og øge danskernes bevidsthed om, at det er vigtigt at passe på sin mentale sundhed.

Det er første gang, at ministeriet giver så stor en bevilling til et enkeltstående og landsdækkende projekt om mental sundhed.   

Læs mere

 

Store skolepiger springer ofte morgenmaden over

(5. nov.) Rigtig mange store børn spiser ikke morgenmad hver dag. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 16 procent af alle skoleelever i aldersgruppen 11-15 år springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen.

Det er især de store piger, der ikke spiser morgenmad. Næsten hver fjerde 15-årig pige springer ofte morgenmåltidet over. Blandt de 13-årige er det omkring hver femte, der ikke altid får morgenmad, inden skoledagen begynder.

De nye tal stammer fra den endnu ikke offentliggjorte rapport, Skolebørnsundersøgelsen 2014.

Til undersøgelsen har 4490 skoleelever - fra 5., 7. og 9. klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets skoler - svaret på spørgsmål om deres morgenmadsvaner.

Læs mere

 

Kliniske retningslinjer kræver lokale tilpasninger

(29. okt.) Formålet med kliniske retningslinjer er, at de skal skabe en ensrettet behandling af syge eller plejekrævende borgere overalt i landet.

Men sådan fungerer det ikke altid i praksis. Her er retningslinjerne nemlig nødt til at blive justeret og tilpasset lokale forhold for at fungere.

Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Center for Interventionsforskning har for Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet evalueret implementeringen af fire nye kliniske retningslinjer i ni forskellige kommuner.

Formålet med evalueringen har været at undersøge, hvilke forhold der har betydning for implementeringen af retningslinjerne.

Læs mere

 

Temadag om palliation til demente

(23. okt.) Torsdag den 13. november holder PAVI temadag om demens og palliation til demente. Her kan man blive klogere på blandt andet lindring, livskvalitet, sorgforståelse og høre om, hvordan man eksempelvis kan observere smerte hos demens-patienter, der kan have svært ved at udtrykke sig verbalt.

Temadagen sker i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og henvender sig til sygeplejersker, socialsocial- og sundhedsassistenter, læger, undervisere og andre fagpersoner, der arbejder inden for demens– og palliationsområdet.

Pavi står for Videncenter for Rehabilitering og Palliation og er et videnscenter hos Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Der er stadig ledige pladser til temadagen.

Se programmet

 

Flere og flere store børn er ensomme

(22. okt.) Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større.  

Ti procent af alle piger i 13-15-årsalderen og seks procent af alle drenge i samme aldersgruppe føler sig ofte ensomme.

Det viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Ifølge undersøgelsen er der tale om den største andel af ensomme unge siden Skolebørnsundersøgelsen første gang spurgte de unge om ensomhed i 1988. Her angav omkring én procent af de 13-15-årige drenge, at de ofte eller meget ofte følte sig ensomme, mens andelen af 13-15-årige ensomme piger var lidt over fire procent.  

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om forebyggelse af rygning

(20. okt.) Christian Hollemann Pedersen forsvarer onsdag sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed.

Afhandlingens formål har været at skabe mere viden om forebyggelse af rygning blandt unge. Christian Hollemann Pedersen har blandt andet undersøgt om en intervention i skolen var i stand til at øge elevernes self-efficay, det vil sige evne til at sige nej til cigaretter. Ligesom han har forsket i betydningen af skolen som social kontekst i forhold til social ulighed i rygning.

Afhandlingens titel er "Prevention of adolescent smoking - the role of self-efficacy and the social context".

Se invitationen/ Læs mere  

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten