Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Børn helt ned til 11 år ryger e-cigaretter

Unge og børn helt ned til 11-årsalderen ryger e-cigaretter, det vil sige elektroniske cigaretter.

Samlet set har syv procent af de 11-, 13- og 15-årige røget e-cigaretter inden for den seneste måned.

Det viser den første undersøgelse af forbruget af e-cigaretter blandt store skolebørn.

Undersøgelsen er udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Den er en del af den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelsen 2014.

Læs mere

 

Der dør færre børn i Danmark end tidligere

(10. dec.) Antallet af dødsfald blandt børn og unge er faldet med omkring 25 procent siden 2007.  

Det er især blandt drengene, at antallet af dødsfald er mindsket.

Det viser en ny undersøgelse fra PAVI ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Undersøgelsen viser, at der i 2007 døde 471 børn i alderen 0 til 18 år. I 2011 var det antal faldet til 359. Det svarer til et fald på omkring 25 procent.

Læs mere

 

Mange plages af støj og lugt fra naboerne

(3. dec.) Nabostøj, trafikstøj og lugt fra naboernes cigaretter og brændeovne. Det er nogle af de miljøpåvirkninger, der generer danskerne, når de er hjemme i egen bolig.

For eksempel har hver tredje dansker, der bor i lejlighed, været generet af støj fra naboer inden for de seneste 14 dage. Samtidig har lidt over 12 procent af dem, der bor i parcelhus, været plaget af lugt fra brændeovne fra naboerne i kvarteret.

Det viser ny undersøgelse af danskernes boligmiljø, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

I alt har 14.265 danskere medvirket i undersøgelsen.

Læs mere 

 

Anerkendelse er afgørende

(26. nov.) De kommunale diabeteskurser til arabisktalende borgere giver råd og vejledning om, hvordan man lever med diabetes. Kurserne giver blandt andet råd om kost, medicin, motion og om hvordan, man ændrer livsstil.

Men disse råd er ikke er ikke altid det vigtigste for arabisktalende borgere.

Helt andre ting - såsom det at blive mødt med anerkendelse og respekt på kurset - har især betydning for denne gruppe borgere og deres generelle trivsel.  

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Læs mere 

 

Unge drikker mindre alkohol end tidligere

(19. nov.) Forbruget af alkohol blandt de helt unge er faldet markant i de senere år.  

Det viser den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Det er især de helt unge, de 11-årige, der drikker mindre. I dag er der markant færre 11-årige, der har prøvet at drikke alkohol, sammenlignet med første gang, man målte alkoholforbruget i 1984.

Også blandt de 13-årige og 15-årige er der sket et fald.

Læs mere

 

Forskel på mænd og kvinder

(14. nov.) Der er flere mænd end kvinder, der ryger hver dag. Til gengæld er der flere kvinder, der angiver, at de har dårligere helbred og trivsel end mænd.

Disse forskelle på mænd og kvinder fremgår af en ny rapport, Sundhed og Trivsel i et kønsperspektiv. Rapporten belyser forskelle i sundhedstilstanden mellem mænd og kvinder med fokus på tre hovedtemaer: Helbred og trivsel, sundhedsadfærd og vægt samt sociale relationer.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Ministeret skal bruge rapportens analyser til at arbejde med ligestilling i sundhed i kommunerne.

Læs rapporten

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten