Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Mødre med lang uddannelse ammer fuldt i længere tid

(22. juni) Social ulighed i sundhed viser sig tidligt i livet. Ifølge en ny rapport ammer markant flere mødre med lang uddannelse stadig fuldt, når barnet er fire måneder, sammenlignet med mødre med kort uddannelse.

Mødre med kort uddannelse vælger oftere delvis amning eller udelukkende at give deres barn modermælkserstatning. 

Det er Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed, der står bag rapporten. Den er blevet til på baggrund af data fra over 18.000 børn fra 32 forskellige kommuner.  

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om rygestoprådgivning

(16. juni) Lise Skrubbeltrang Skov-Ettrup forsvarer sin ph.d.-afhandling den 27. juni på Statens Institut for Folkesundhed. I afhandlingen har Lise Skrubbeltrang Skov-Ettrup blandt andet undersøgt effekten af forskellige typer af rygestop-programmer, såsom telefonrådgivning, skriftligt materiale samt internet- og sms-baserede rygestop-interventioner. Vigtige fund er, at især telefonrådgivning hjælper rygere med at kvitte tobakken, og at chancen for at stoppe med at ryge er dobbelt så stor, hvis man kontaktes af en rygestoprådgiver, i forhold til, hvis man udelukkende tilbydes skriftligt selvhjælpsmateriale.

Læs mere

 

Hver anden dansker er tilfreds med sit sexliv

(15. juni) Lidt over halvdelen af alle danskere er tilfreds med deres sexliv. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I undersøgelsen har 10.000 danskere mellem 16 og 64 år svaret på spørgsmål om, hvordan deres sexliv har været inden for det seneste år.

52 procent svarer, at de har været tilfreds eller særdeles tilfreds.

Kvinder er lidt mere tilfredse med sexlivet end mænd.

Læs mere

 

Sammenhæng mellem at dø af blodprop i hjertet og seneste lægebesøg

(8. juni) Danmarkskortet er skævt, hvad angår risikoen for at dø af en blodprop i hjertet.

I Nordjylland og på Djursland er der relativt flere, der dør af en blodprop i hjertet, end i Nordsjælland og på Midtsjælland.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Instituttet har for første gang i detaljer kortlagt, hvor danskere, der dør af blodprop i hjertet, bor.

Studiet viser også en stærk sammenhæng mellem dét at have været til læge inden for det seneste år inden blodproppen og risikoen for at dø af blodproppen.

Læs mere

 

Notat om peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

(8. juni) Statens Institut for Folkesundhed udgiver i dag notatet ’Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker. En sammenfatning af udvalgt litteratur’.

Formålet med notatet er at beskrive nogle af de omstændigheder, der ifølge den eksisterende forskning kan have betydning for arbejdet med peer til peer-metoder i forhold til at nå udsatte grupper, herunder udsatte mænd, i en dansk sammen-hæng.

Peer betyder ligemand og peer til peer-støtte handler ofte om at mindske ulighed i sundhed.

Notatet er udarbejdet som en del af en procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København, der omhandler udvikling og implementering af en peer til peer-indsats blandt udsatte mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten