Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Kvinder i overfyldte boliger er deprimerede

(24. sept.) Kvinder, der er nødt til at bo sammen med mange andre, føler sig mere deprimerede end kvinder, der har få bofæller. 

Det viser nye forskningsresultater i Grønland.

Forskningsresultaterne stammer fra befolkningsundersøgelsen i Grønland og er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Public Health. 

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og canadiske Université Laval, der står bag undersøgelsen, der altså konkluderer, at beboelsestæthed spiller en rolle for ens psykiske helbred.

Ifølge undersøgelsen ses symptomer på depression hyppigere, jo flere personer, der bor i husstanden.

Undersøgelsen omfatter både mænd og kvinder, men det er kun blandt kvinderne, at forskerne finder sammenhæng med symptomer på depression.

Læs mere 

 

Sårbare ældre får ikke opfølgende hjemmebesøg

(17. sept.) Problemer med IT og kommunikationen samt manglende ledelsesfokus. Det er nogle af årsagerne til, at mange svage ældre i Region Sjælland ikke modtager det såkaldte opfølgende hjemmebesøg af lægen.

Det konkluderer Statens Institut for Folkesundhed, SDU, i en ny rapport.

Ifølge regeringens nationale handleplan skal skrøbelige ældre over 78 år, der vurderes at have behov for det, have besøg af en praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske en uge efter, at de er udskrevet.

Det skal sikre, at svage ældre ikke ryger tilbage i hospitalssengen igen.

Men ordningen fungerer ikke optimalt. I Region Sjælland er det for eksempel halvdelen af de ældre, der ikke får hjemmebesøg.

Læs mere

 

Omkring 20 procent af de 15-årige ryger

(10. sept.) Der har i medierne i den seneste uge været fokus på andelen af 15-årige, der ryger dagligt. Andelen er siden 2010 faldet fra 10 til omkring 5 procent, hvilket er en positiv udvikling.

Men ser man på den samlede andel af 15-årige rygere - både de daglige rygere samt de, der ryger én til flere gange om ugen eller af og til - er billedet et andet. Her er andelen væsentligt højere, og her har faldet ikke været så markant som blandt de daglige rygere. 

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Undersøgelsens data er fra Skolebørnsundersøgelsen 2014 og viser, at 18 procent af de 15-årige ryger enten dagligt, ugentligt eller af og til. Det svarer til omkring hver femte i årgangen. Heraf tænder seks procent af drengene og fire procent af pigerne dagligt for én eller flere smøger.

Læs mere

 

Udviklingshæmmede dør for tidligt

(3. sept.) Udviklingshæmmede kan forvente at dø væsentligt tidligere end gennemsnitsdanskeren.

Det fremgår af en undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Undersøgelsen viser en markant overdødelighed blandt udviklingshæmmede inden for kræft, kredsløbssygdomme, andre naturlige dødsårsager samt ulykker og selvmord.

Alt i alt kan voksne med væsentlig udviklingshæmning forvente at dø omkring 14,5 år før resten af befolkningen generelt.

Det er første gang, at man har undersøgt udviklingshæmmedes levetid og sammenlignet den med resten af befolkningen. Undersøgelsen er udarbejdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten