Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Flere og flere store børn er ensomme

(22. okt.) Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større.  

Ti procent af alle piger i 13-15-årsalderen og seks procent af alle drenge i samme aldersgruppe føler sig ofte ensomme.

Det viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Ifølge undersøgelsen er der tale om den største andel af ensomme unge siden Skolebørnsundersøgelsen første gang spurgte de unge om ensomhed i 1988. Her angav omkring én procent af de 13-15-årige drenge, at de ofte eller meget ofte følte sig ensomme, mens andelen af 13-15-årige ensomme piger var lidt over fire procent.  

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om forebyggelse af rygning

(20. okt.) Christian Hollemann Pedersen forsvarer onsdag sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed.

Afhandlingens formål har været at skabe mere viden om forebyggelse af rygning blandt unge. Christian Hollemann Pedersen har blandt andet undersøgt om en intervention i skolen var i stand til at øge elevernes self-efficay, det vil sige evne til at sige nej til cigaretter. Ligesom han har forsket i betydningen af skolen som social kontekst i forhold til social ulighed i rygning.

Afhandlingens titel er "Prevention of adolescent smoking - the role of self-efficacy and the social context".

Se invitationen/ Læs mere  

 

Ph.d.-forsvar om kondital

(8. okt.) Louise Eriksen forsvarer i dag sin ph.d.–afhandling på Statens Institut for Folkesundhed.

Afhandlingens navn er ”Cardiorespiratory fitness in Danish adults – measurement, reference values and associations with physical activity and health ”.

Formålet med afhandlingen er at bidrage til viden om konditals-data, målinger af kondital og sammenhæng mellem kondital og andre helbredsrelaterede faktorer.  

Louise Eriksen har blandt andet beskrevet køns- og aldersspecifikke kondital for voksne danskere - udvalgt fra den generelle befolkning - og undersøgt om daglig stillesiddende tid hænger sammen med kondital, uafhængigt af ens fysiske aktivitetsniveau.

Se mere her

 

Mænd synes, at kræft er en feminin sygdom

(2. okt.) Kræftramte mænd gider ikke sidde i rundkreds og ”ævle” om deres sygdom. De vil gerne tale om sygdommen, men det skal ske i forbindelse med en cykeltur eller noget andet ”maskulint”.  

Sådan lyder holdningen blandt mange mænd med kræft. Og den kan være med til at forklare, hvorfor langt flere mænd end kvinder i København takker nej til kommunens tilbud om rehabilitering.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Ifølge undersøgelsen opfatter mange mænd kræft som en feminin sygdom og sundhedsvæsenet som et feminint miljø, fordi så mange ansatte er kvinder.   

Formålet med undersøgelsen har blandt andet været at få en forståelse for, hvorfor mandlige kræftpatienter i vid udstrækning fravælger kommunens rehabiliteringstilbud.   

Læs mere

 

Unge drikker som de voksne

(1. okt.) De unge efterligner de voksnes drikkevaner.

En ny stor, international undersøgelse i 37 lande viser, at der er en direkte sammenhæng mellem unges alkoholvaner og hvor meget alkohol, voksenbefolkningen i det pågældende land indtager.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der står bag undersøgelsen.

Det er første gang, at man i så stor en undersøgelse har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem unges og voksnes drikkekultur og alkoholvaner. Og det er der:

I de lande, hvor de voksne drikker mest – som Danmark og Litauen – er der også en større andel 15-årige, der har prøvet at være fuld.

Det modsatte gør sig gældende i de lande, hvor voksenbefolkningen ikke indtager så meget alkohol. Her er der kun en mindre andel unge, der har prøvet at være fulde. 

Læs mere

 

Kvinder i overfyldte boliger er deprimerede

(24. sept.) Kvinder, der er nødt til at bo sammen med mange andre, føler sig mere deprimerede end kvinder, der har få bofæller. 

Det viser nye forskningsresultater i Grønland.

Forskningsresultaterne stammer fra befolkningsundersøgelsen i Grønland og er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Public Health. 

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og canadiske Université Laval, der står bag undersøgelsen, der altså konkluderer, at beboelsestæthed spiller en rolle for ens psykiske helbred.

Ifølge undersøgelsen ses symptomer på depression hyppigere, jo flere personer, der bor i husstanden.

Undersøgelsen omfatter både mænd og kvinder, men det er kun blandt kvinderne, at forskerne finder sammenhæng med symptomer på depression.

Læs mere 

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten