Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

En times motion dagligt nedsætter risikoen for tidlig død

(17. aug.) Sidder man ned mange timer dagen lang, kan en times motion dagligt mindske risikoen for tidlig død.

Det viser et nyt internationalt studie, som Statens Institut for Folkesundhed har bidraget til.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet og bygger på data fra en million mennesker fra seks lande, heriblandt Danmark, hvor omkring 71.000 danskere blev fulgt igennem en årrække og svarede på spørgsmål om stillesiddende tid og motion. 

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om fødselsforberedelse i mindre hold

(17. aug.) Carina Sjöberg Brixval forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Center for Interventionsforskning under Statens Institut for Folkesundhed den 26. august.

Det overordnede formål med Carina Sjöberg Brixvals ph.d.-studie har været at vurdere effekten af fødselsforberedelse i mindre hold.

På mange danske fødesteder har praksis været at tilbyde fødselsforberedelse i form af auditorium-baserede forelæsninger, selv om Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fødselsforberedelse foregår i mindre grupper. Dog er dokumentationen for en effekt af fødselsforberedelse i mindre hold mangelfuld. Målet med Carina Sjöberg Brixvals afhandling har derfor også været at måle effekten af tilbyde fødselsforberedelse i mindre hold. Carina Sjöberg Brixval har blandt andet vurderet effekten på brug af smertelindring, obstetriske indgreb og fødsels self-efficacy ved brug af data fra det randomiserede forsøg: Projekt Nyfødt – forberedelse til fødsel og familie.

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om rygeforbyggende indsats

(11. aug.) Den 22. august forsvarer Lotus Sofie Bast sin ph.d.-afhandling ved Center for Interventionsforskning under Statens Institut for Folkesundhed.

Lotus Sofie Basts ph.d.-projekt har været en effektevaluering af projekt X:IT – en skolebaseret rygeforebyggende indsats blandt 13-15-årige.

I projektet har Lotus Sofie Bast blandt andet undersøgt implementeringen og effekten af X:IT, samt de unges rygevaner og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge eller ej.

Læs mere

 

Unge med forældre med alkoholproblemer har flere psykiske problemer

(10. aug.) Unge, hvis forældre har alkoholproblemer, lider i højere grad af psykiske belastninger end andre unge.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her angiver piger med forældre med alkoholproblemer eksempelvis, at de mere end dobbelt så ofte har en depression, mens lavt selvværd forekommer 67 procent oftere blandt drenge med forældre med alkoholproblemer, sammenlignet med henholdsvis piger og drenge med forældre uden alkoholproblemer.

Studiet er netop publiceret i det højt estimerede, internationale tidsskrift, Addiction.

Læs mere

 

Unge tøver med at anmelde seksuelle overgreb

(3. aug.) Spredning af nøgenbilleder, blufærdighedskrænkelser og voldtægt er ulovligt og strafbart. Alligevel er unge tilbageholdende med at anmelde seksuelle overgreb.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Formålet med rapporten har været at undersøge, hvornår unge opfatter en uønsket seksuel erfaring som strafbar, samt hvad der skal til, for at de vil gå til politiet for at anmelde et seksuelt overgreb.

Rapporten viser samtidig, at de unges holdninger har referencer til det, man kalder for overfaldsvoldtægt. Det vil sige at blive overfaldet og voldtaget af én, man ikke kender.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten