Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

De fleste hjertepatienter må stadig vente mere end 14 dage på en operation

(24. juni) Langt de fleste hjerteklappatienter må stadig vente mere end 14 dage på en operation. Og det må en stor del af de patienter, der venter på en bypassoperation, også.

De såkaldte "hjertepakker" har kun i begrænset omfang forkortet ventetiden for de patienter, der bliver opereret.

Det viser nye tal fra årsberetningen fra Dansk Hjerteregister. Hjertepakkerne blev indført af Sundhedsstyrelsen i 2010 blandt andet med det formål at få ventetiden ned på planlagte hjerteklap- og bypassoperationer.

Et mål var, at patienter med ikke-akutte hjertelidelser højest skulle vente 14 dage på en operation.

Læs mere

 

Gymnasieelever drikker ikke nær så ofte alkohol som førhen

(17. juni) Der er i løbet af de seneste 18 år sket en ændring af drikkekulturen blandt danske gymnasieelever, hvis man kigger på, hvor ofte eleverne får alkohol indenbords.
Endnu ikke offentliggjorte tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at gymnasieelever ikke drikker alkohol nær så hyppigt som i 1997.
Dengang angav 59 procent af gymnasieeleverne, at de drak alkohol næsten hver weekend eller hver weekend. I 2014 var det tal faldet til 46 procent.

Læs mere

 

Over halvdelen af alle nyfødte vækker bekymring hos sundhedsplejersken

(10. juni) Når sundhedsplejersken kommer på besøg hos en nybagt familie, er det for at se, om den nyfødte baby trives og udvikler sig, som den skal. Gør babyen ikke det, eller er der andre udfordringer eller problemer i familien, som der skal følges op på, noterer sundhedsplejersken det i sin journal.

Nu viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed, at over halvdelen af alle spædbørn og deres familier - 55,4 procent - giver anledning til tre eller flere bemærkninger i sundhedsplejerskernes journaler i løbet af barnets første leveår. Samtidig er der i stort set alle journaler - 90,4 procent - mindst én bemærkning.

Læs mere

 

Forsvar af ph.d.-afhandling

(4. juni) Line Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed tirsdag d. 9. juni.
I afhandlingen har Line Nielsen undersøgt om, der er forskel i unges mentale sundhed afhængig af, om de kommer fra høje eller lave socialgrupper. Hun har også undersøgt, hvordan skolen kan spille en rolle i forhold til at forbedre unges mentale sundhed.
Som noget nyt indenfor folkesundhedsvidenskaben har Line Nielsen undersøgt de positive aspekter af mental sundhed blandt unge. Et fund er, at der tilsyneladende ikke er sociale forskelle i højt selvværd, høj social kompetence og høj self-efficacy. Et andet fund er, at skolen kan gøre en forskel, hvad angår mental sundhed. Skolen kan for eksempel fremme tilliden mellem eleverne.

Læs mere

 

Hvor meget, man vejer ved fødslen, har betydning for, hvor tyk man bliver som voksen

(3. juni) Grønlandske børn, der vejer for meget ved fødslen, har øget risiko for at udvikle fedme senere hen i livet i forhold til børn med en normal fødselsvægt.  

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Steno Diabetes Center. En høj fødselsvægt er i studiet defineret til over fire kilo.  

Studiet er baseret på 1.473 grønlændere, der både har fået målt deres BMI, taljens omkreds, fedtmasse, muskelmasse samt foretaget en ultralydsscanning af det indre fedt i maven. 

Resultaterne underbygger tidligere undersøgelser, der har påvist, at overvægt ved fødslen øger risikoen for fedme senere i livet.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten