Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

Telefonrådgivning hjælper rygere med at kvitte tobakken

(27. jan.) Det kan være svært at lægge tobakken på hylden, hvis man er inkarneret ryger og har røget hver eneste dag i årevis.

Men nu viser et nyt studie, at der kan være hjælp at hente, hvis man jævnligt ringes op af en rygestoprådgiver og får råd og hjælp til at kvitte smøgerne.   

Studiet viser, at rygere, der ringes op af rygestoprådgivere, har omtrent dobbelt så stor chance for at blive røgfri i forhold til de rygere, der selv skal gøre en indsats for at komme i gang med et rygestop ved at læse en selvhjælpsguide om at blive røgfri.

Studiet er foretaget af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og netop publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift Addiction.
Læs mere

 

Mental sundhed er kommet på kommunernes dagsorden

(20. jan.) Landets kommuner prioriterer i stigende grad indsatser, der skal fremme mental sundhed. Det er blandt andet indsatser rettet mod at fremme mental sundhed blandt børn og ældre, der prioriteres. 
Det fremgår af en ny rapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.
Undersøgelsen viser, at andelen af kommuner, der har iværksat indsatser for at fremme trivslen blandt folkeskoleelever, er steget fra 71 procent i 2013 til 87 procent i 2015.
Hvad angår ældre, anvender en større andel af kommunerne i 2015 systematisk forebyggende hjemmebesøg til at opspore mentale helbredsproblemer, nemlig 70 procent mod 58 procent i 2013.
Læs mere 

 

En kæmpe check fra Nordea-fonden

(13. jan.) Forsker Rikke Krølner har netop modtaget en på alle måder kæmpe stor check ved et festligt arrangement i Nordea-fonden.

Checken, der er godt 1,5 m lang, er 12 mio. kroner værd. Det er Nordea-fonden, der har bevilliget pengene. De skal bruges til det nye forskningsprojekt Young & Active. 
Læs mere

 

Mænd får langvarige skader efter trafikulykker – kvinder efter hjemmeulykker

(13. jan.) En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 13 procent af den voksne danske befolkning har været udsat for en ulykke inden for det seneste år.

Andelen er lidt større blandt mænd, lidt over 14 procent, end blandt kvinder, 12 procent. Samtidig er der stor forskel på mænd og kvinder, hvad angår følgevirkningerne efter trafikulykker og ulykker i hjemmet. Undersøgelsen viser, at mænd i højere grad end kvinder får langvarige følger blandt dem, der har været udsat for en trafikulykke. 
Omvendt så døjer kvinder i højere grad end mænd med langvarige følgevirkninger efter ulykker inden for hjemmets fire vægge.
Læs mere

 

Unge tror, at det er ok med forældrene at drikke sig fuld

(6. jan.) Det er helt ok med far og mor at drikke sig fuld næsten hver weekend. Det er i hvert fald, hvad mange gymnasieelever tror.

Cirka 40 procent af landets gymnasieelever tror, at deres forældre synes, det er helt i orden eller i orden, hvis de er fulde næsten hver weekend.

Det viser undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Omvendt svarer lidt over halvdelen af eleverne, at de tror, at deres forældre ikke eller slet ikke synes, det er i orden, hvis de drikker sig fuld hver weekend.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten