Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Levetiden fra Gedser til Skagen

(08.04.) Borgere i omkring halvdelen af landets kommuner lever omtrent lige længe. Men i de kommuner, hvor der er mange rygere, og personer som har et skadeligt alkoholforbrug, er middellevetiden lavere. SIF har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet et notat om lokale middellevetider i forhold til rygning og alkohol. læs mere  foto:Colourbox

 

Slidgigt har store omkostninger

(22.03.) Slidgigt, artrose, koster årligt samfundet over ti milliarder kroner. Det viser en rapport, som SIF har udarbejdet for Gigtforeningen. Knap 900.000 mennesker har slidgigt enten uden alvorlige gener eller i invaliderende grad. rapporten foto:Colourbox

 

Forebyggelse af vold mod børn

(20.03.) I dag offentliggøres en EU-undersøgelse om nationale handleplaner og politikker til at forebygge vold mod børn, f.eks. mishandling og omsorgssvigt. Sammenlignet med andre lande i EU ligger Danmark i den gode ende. Læs mere

 

Mange unge ryger af og til

(19.03.) Hver fjerde person i alderen 16 til 24 år ryger enten dagligt eller af og til. 14 % ryger hver dag og 11 % ryger mindst en gang om ugen eller sjældnere end hver uge. Det viser tal fra den nationale sundhedsprofil. læs mere foto:Colourbox

 

Nye sundhedstal i kommuner, regioner og på landsplan

(05.03.) I dag udkommer nye tal om voksnes sundhed og trivsel. Over 100.000 borgere har deltaget i den landsdæk-   kende sundhedsprofil, som er et samar-   bejde mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og Statents Institut for Folkesundhed, SDU. I databasen  danskernessundhed.dk findes både kommunale, regionale og nationale tal.

rapporten / Ugens tal

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten